Välkommen till Simra

SIMRA är ett nätverk för professionella yrkesverksamma ekonomer som vill utveckla sin analys av konjunktur-, struktur- och omvärldsfrågor.

 

SIMRA bjuder in till fyra-fem seminarier per år där kvalificerad talare presenterar ett aktuellt ämne. Seminarierna inleds med lunch, vilket erbjuder tillfälle att diskutera svåra frågor under informella former samt knyta nya och gamla kontakter.

Läs merSeminarier

Senaste från Twitter

Från kris till kris!
Den 6 dec kl. 12:00-13:00 hålls nästa SIMRA-seminarie där Gunnar Wetterberg talar. Gunnar kommer bl.a. ge perspektiv på dagens ekonomiska läge. Vill du delta på våra seminarier - bli medlem och skicka ett mail till simra.sem@gmail.com

För att bekämpa inflationen har Riksbanken höjt räntan. Hur räntekänsliga är hushållen? Vilken nivån gäller för jämviktsräntan? Den 19 okt talar @MatildaKilstrom från @riksbanken & Thomas Eisensee från @Konjunkturinst på SIMRA. Nyfiken - bli medlem & maila: simra.sem@gmail.com

Mot bakgrund av det rådande kriget har styrelsen i SIMRA beslutat att årets prognosseminarium kl. 13:00–15:00 den 31 mars (Storgatan 19, Sthlm) kommer att ha en ny inriktning. Välkommen till Ekonomiskt samtal i krigets skugga. Anmäl er till simra.sem@gmail.com senast den 22 mars

Hur är produktionsförutsättningarna 2022? 📊Delta på det årliga prognosmötet där landets samlade branschexpertis bygger upp en BNP-prognos från produktionssidan. 6–7 inbjudna branschekonomer ger en presentation & prognos. Anmäl dig till simra.sem@gmail.com senast den 20 mars

Load More