Från kris till kris

På grund av Covid-19-pandemin och de skärpta restriktionerna skjuts detta seminarium på framtiden. Det nya datumet för seminariet kommer att meddelas senare.

Från kris till kris

Den kris som drabbat världsekonomin på grund av Covid-19 har inneburit stora statliga stimulanser. Detta har på kort sikt stabiliserat världsekonomin, men innebär på längre sikt att de offentliga skulderna ökar kraftigt. Utvecklingen på världens börser har varit mycket skakig, men i oktober nådde ändå OMXSPI-indexet all-time-high. Är denna utveckling hållbar?

Innebär den ökade skuldfinansieringen nya risker för finansmarknaden? Och hur ska vi tänka kring skulduppbyggnaden i omvärlden där vissa länders statsfinanser redan innan coronakrisen var hårt ansträngda? Simra har den stora glädjen att bjuda in till seminarium med fokus på utvecklingen på finansmarknaderna, skulduppbyggnaden och skuldfinansieringen.

Till vår hjälp att sprida ljus över det nya ekonomiska läget har vi som huvudtalare bjudit in historikern, diplomaten och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg.

Lena Hagman, Teknikföretagen, kommenterar.

Praktisk information:

Tid: 24 november, kl. 11:30 – 12:30. På grund av pandemin serveras ingen lunch denna gång.

Plats:  Näringslivets Hus, Storgatan 19, våningsplan 4

Skriv i anmälan om ni har för avsikt att fysiskt närvara på seminariet (annars förutsätter vi att ni deltar via länk). Ytterligare information angående deltagande via länk kommer att skickas ut den 23 november.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 har vi gjort bedömningen att enbart 20 personer (inkl. talare) kommer att kunna närvara på seminariet. Övriga medlemmar kommer att kunna delta via länk. Personer som har betalat medlemsavgiften för i år prioriteras framför personer som inte har gjort detta. I övrigt tillämpas turordning baserat i vilken ordning personer anmäler sig till seminariet.

Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, bör inte komma till evenemanget. Likaså bör personer som tillhör någon riskgrupp delta via länk och inte fysiskt närvara vid mötet. 

Varmt välkomna!

 

 

Dela:

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *